Vergoedingen

Nu aanmelden
Kinderfysiotherapie valt bij alle zorgverzekeraars in het basispakket en wordt 18x op jaarbasis vergoed. Wanneer er sprake is van een chronische aandoening worden meerdere behandelingen vergoed. Voor de zekerheid kunt u bij uw eigen zorgverzekeraar informeren hoe kinderfysiotherapie voor uw kind wordt vergoedt.

Indien Kinderfysiotherapie Emmen een contract heeft afgesloten met een zorgverzekeraar, is de praktijk verplicht de declaraties rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in te dienen. U krijgt van ons dan geen factuur.

Indien u bij een zorgverzekeraar verzekerd bent waarmee Kinderfysiotherapie Emmen geen contract heeft afgesloten of wanneer uw niet voldoende verzekerd bent voor kinderfysiotherapeutische behandeling, ontvangt u van ons een factuur. Indien de patiënt zelf een factuur krijgt dan dient deze door de cliënt zelf betaald te worden en daarna te worden verhaald bij de verzekering.

Het betalen van de factuur voor de kinderfysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn treedt verzuim in en staat het de kinderfysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitenrechtelijke kosten en de wettelijke rente, komen ten laste van de patiënt.

Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn geannuleerd kunnen bij u in rekening worden gebracht. Het tarief van een niet nagekomen behandeling is 100 procent van de voorgenomen behandeling.

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de kinderfysiotherapeut.

Vragen?

bel met onze praktijk:

0591 - 630016

Bezoekadres Emmen

Brinkenhalte 22B

7812 HX Emmen

Bezoekadres Klazienaveen

Brugstraat 158

7891 AV Klazienaveen

Bezoekadres Zweeloo

Marktstraat 2c

7851 AB Zweeloo