Vergoedingen

Nu aanmelden
Kinderfysiotherapie valt bij alle zorgverzekeraars in het basispakket en wordt 18x op jaarbasis vergoed. Wanneer er sprake is van een chronische aandoening worden meerdere behandelingen vergoed. Voor de zekerheid kunt u bij uw eigen zorgverzekeraar informeren hoe kinderfysiotherapie voor uw kind wordt vergoedt.

Indien Kinderfysiotherapie Emmen een contract heeft afgesloten met een zorgverzekeraar, is de praktijk verplicht de declaraties rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in te dienen. U kunt deze declaraties inzien in het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Verder heeft u er geen omkijken naar.


Contracten 2024
Kinderfysiotherapie Emmen heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract.
Er zijn helaas steeds meer zorgverzekeraars die het haast onmogelijk maken om kwalitatief goede zorg te blijven leveren of die niet-uit-te-leggen voorwaarden hanteren voor zorgverleners. Ongeveer 30% van alle fysiotherapiepraktijken in Nederland werkt inmiddels geheel of gedeeltelijk zonder rechtstreeks contract. Om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven leveren heeft Kinderfysiotherapie Emmen voor 2024 geen contract afgesloten met Zorg en Zekerheid, ENO en Caresq/Eucare (en de bijbehorende labels). Deze zorgverzekeraars bieden een dusdanig slecht tarief, met daaraan gekoppeld ook nog enorm veel (onzinnige) eisen, dat we dit simpelweg niet meer kunnen volhouden.  
Wij raden u aan om over te stappen naar zorgverzekeraars die geloven in onze kwaliteit en geen onzinnige eisen stellen zoals bijvoorbeeld DSW en ONVZ. 

Wat betekent dit voor u in 2024?

Iedereen kan bij Kinderfysiotherapie Emmen komen voor behandeling!

Alleen indien uw kind bij Zorg en Zekerheid, ENO en Caresq/Eucare (en de bijbehorende labels) verzekerd is, of u de behandelingen bij voorkeur zelf betaald krijgt u eerst een nota o.b.v. de praktijktarieven die u zelf moet voldoen. Intussen kunt u deze rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. Als u een restitutie-polis heeft afgesloten krijgt u gemiddeld 90-100% vergoed. Bij een natura-polis vergoeden zorgverzekeraars gemiddeld 30-75% van de nota.
Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.

Het betalen van de factuur voor de kinderfysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn treedt verzuim in en staat het Kinderfysiotherapie Emmen vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitenrechtelijke kosten en de wettelijke rente, komen ten laste van de patiënt.

Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn geannuleerd kunnen bij u in rekening worden gebracht. Het tarief van een niet nagekomen behandeling is 100 procent van de voorgenomen behandeling.

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de kinderfysiotherapeut.

Hier kunt u de tarieven voor 2024 vinden.


Contracten 2024

Vragen?

bel met onze praktijk:

0591 - 630016

Bezoekadres Emmen

Brinkenhalte 22B

7812 HX Emmen

Bezoekadres Klazienaveen

Brugstraat 158

7891 AV Klazienaveen

Bezoekadres Zweeloo

Marktstraat 2c

7851 AB Zweeloo