Obstetrisch Plexus Brachialis Letsel (OPBL)

Nu aanmelden
Obstretisch Plexus Brachialis Letsel (OBPL) is een trauma dat tijdens de geboorte ontstaat door een verrekking van de zenuwen van arm- en schouderspieren.  De oorzaak  hiervan is vaak een moeilijke geboorte van de schouders of bij kinderen die in stuitligging worden geboren. Het kan hierbij om een gedeeltelijke of om een totale plexusbeschadiging gaan. De ernst van de beschadiging kan variëren van een licht beschadigde, maar intacte zenuw, tot een totale gescheurde zenuw. 

Het onderzoek en de behandeling bij een baby met OPBL is gericht op de uitval van de spierfunctie. De kinderfysiotherapeut maakt gebruik van specifieke behandeltechnieken om de minder actieve spieren tot activiteit uit te lokken. Afhankelijk van de ernst van de beschadiging treedt dan wel of geen herstel op. Wanneer er geen herstel heeft plaatsgevonden rond de leeftijd van 3 maanden zal neurochirurgisch ingrijpen noodzakelijk worden. Na de operatie zal er onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut nog een periode heel intensief geoefend moeten worden. Gedurende de groei van een kind met OBPL zal het kind regelmatig perioden van kinderfysiotherapie nodig zijn voor het aanleren van vaardigheden, begeleiding van de motorische ontwikkeling en te voorkoming van contracturen.

Voor informatie over OPBL verwijs ik u naar de website van het Leids Universitair Medisch Centrum. In de Patiëntfolder: Zenuwletsel bij pasgeborenen staat veel bruikbare informatie.