Asymmetrische zuigeling

Nu aanmelden
Ouders van jonge kinderen krijgen het advies om hun kind  op de rug te laten slapen in verband met de veiligheid. Omdat jonge baby’s het hoofdje niet in het midden kunnen houden in ruglig  zie je dat het hoofdje naar links of naar rechts draait. Als een baby te vaak in dezelfde houding ligt en weinig varieert in het bewegen naar de andere zijde dan spreken we van een asymmetrische zuigeling.

Als een baby veel met het hoofdje naar dezelfde kant ligt ontstaat er een voorkeurshouding, hierdoor kan er een afplatting van de schedel ontstaan (plagiocephalie/brachycephalie). Wanneer de voorkeurshouding aanwezig blijft en adviezen onvoldoende resultaat oplevert, is kinderfysiotherapeutische behandeling zinvol.

De mate van afplatting van het hoofdje kan door plagiocephalometrie worden bepaald. Aan de hand van de metingen kan in overleg met ouders worden bepaald hoe de behandeling eruit gaat zien en wordt er gekeken of er ook een onderliggende oorzaak is voor de asymmetrie. Vaak volstaan adviezen en oefeningen voor thuis. Echter wanneer de schedel behoorlijk asymmetrisch is dan kan vanaf de leeftijd van 5 maanden een  speciaal helmpje worden aangemeten dat de schedel dwingt om weer in de juiste vorm te groeien.


Preventiefolders van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Preventiefolder voor ouders: Preventiefolder: jgz-richtlijn vkh schedelvervorming
Behandelingsfolder voor ouders: Behandelingsfolder: jgz-richtlijn vkh schedelvervorming