Afwijkende grote/kleine motoriek

Nu aanmelden
                                                         


Bij controle op het consultatiebureau gebeurt het regelmatig dat een zuigeling of peuter wat achterblijft in zijn of haar ontwikkeling. Wanneer er dan bij een tweede screening een achterstand blijft bestaan in de motoriek dan wordt uw kind vaak verwezen naar de kinderfysiotherapeut voor onderzoek en eventuele behandeling.

Bij het schoolgaande kind zal de schoolarts deze rollen vervullen. Ook kan het zijn dat u bij twijfel aan de motoriek van uw kind rechtstreeks naar de kinderfysiotherapeut toe gaat.

De kinderfysiotherapeut zal de motorische ontwikkeling eerst observeren en daarna meetbaar in kaart brengen. Aan de hand van de onderzoeksgegevens wordt er in overleg met ouders en kind eventueel een behandelplan opgesteld.

Een vertraagde algehele ontwikkeling kan ook worden veroorzaakt door een onderliggend syndroom. Men kan de ontwikkelingsachterstand helder krijgen door het kind regelmatig te monitoren via diverse testen (motorische testen en vragenlijsten) waarbij met name de motorische testen door de kinderfysiotherapeut worden afgenomen.

Door de omgeving van een kind met een vertraagde algehele ontwikkeling te manipuleren en zoveel mogelijk af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van het het specifieke kind  en zijn interesses en niveau wordt het kind uitgelokt tot bewegen of tot spelactiviteit. Eventueel kan een kind ook door manuele ondersteuning komen tot activiteiten.