(vermoeden van) Syndromale afwijkingen

Nu aanmelden
Een vertraagde algehele ontwikkeling kan worden veroorzaakt door een onderliggend syndroom. Men kan de ontwikkelingsachterstand helder krijgen door het kind regelmatig te monitoren via diverse testen (motorische testen en vragenlijsten) waarbij met name de motorische testen door de kinderfysiotherapeut worden afgenomen.

                                         

Door de omgeving van een kind met een vertraagde algehele ontwikkeling aan te passen en zoveel mogelijk af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van het het specifieke kind en zijn interesses en niveau wordt het kind uitgelokt tot bewegen of tot spelactiviteit. Eventueel kan een kind ook door manuele ondersteuning komen tot activiteiten.