Zit met Pit!

Nu aanmelden


Vanaf 2015 mag Miranda Naber-Hullegie zich Zit met Pit! Therapeut noemen.


Wat is Zit met Pit!?

Zit met Pit! richt zich op het aanleren van een goede (werk) houding en een gezonde balans tussen zitten en bewegen voor kinderen van groep 5.

Zit met Pit! is een interactieve manier van lesgeven.

Kinderen ontdekken in een aantal lessen de werking van hun wervels en spieren. Ze leren de vuistregel voor een goede werkhouding en ook leren de kinderen hoeveel ze moeten bewegen.

De link tussen te lang, te veel of verkeerd zitten en pijnklachten wordt gelegd. De kinderen gaan aan het werk met oefeningen, spelletjes en opdrachten.

Waarom Zit met Pit!

Onze kinderen groeien op in een tijd met veel digitale verleidingen. Zij hebben de hulp van volwassenen nodig om hier een goede balans in te vinden. Verbieden van smartphone of tablet heeft geen zin, de auto en de tv zijn ook niet meer uit te bannen. Kinderen moeten juist leren hoe ermee om te gaan.

Van alle kinderen tussen de 10 en 12 jaar heeft 78% een smartphone. De verwachting is dat steeds jongere kinderen een smartphone gaan gebruiken. 
Hooguit éénderde van de ouders doet aan actieve mediaopvoeding, zoals regels afspreken en commentaar geven op media-uitingen. 
Nederlanders tussen de 12 en 64 jaar zitten op een school- of werkdag gemiddeld 7,4 uur. Voor de jeugd tussen 4 en 11 jaar is dit gemiddeld 8,1 uur en onze pubers tussen 12 en 17 jaar spannen de kroon met ruim 9 uur. Dit is bijna 60% van de tijd dat ze wakker zijn. Op een gemiddelde vrije dag gaat het veel beter: gemiddeld 4,3 uur. Hiermee zijn de Nederlanders in Europa de kampioen zitten. Een twijfelachtige eer! 
Meer dan 11 uur zitten per dag geeft 40% meer kans op vroegtijdig overlijden, mede door het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht. 

Wilt u nog meer weten over Zit met PIT! kijk dan onderstaand filmpje of bezoek de website van Zit met Pit!

Lijkt het u leuk, leerzaam en effectief wanneer Miranda bij u in de klas de lessen Zit met PIT! komt geven, neemt u dan contact en u hoort zo snel mogelijk van ons.Nieuwsoverzicht